ออโต้ไลค์โพส  แบบไทยล้วน  และแบบผสมต่างชาติ รายเดือน

ยอดไลค์แทบไม่ลด ไลค์ทุกอย่าง ไลค์สถานะ ไลค์ไลฟ์สด และอื่นๆ

เพิ่มวิวไลฟ์สด
เพิ่มวิวไลฟ์สด


ไลค์เฟส
เพิ่มวิวไลฟ์สด


เพิ่มเพื่อน fastliketh